BẢNG GIÁ ẢNH ÉP GỖ - MICA - PHA LÊ
Cỡ ảnh Giá In ảnh Ép gỗ Ép gỗ Mica Mica cao cấp Ép Pha lê Bọc phào Công Shop
(In + Cán lụa) (In + Ép Gỗ) (In + Gỗ Mica) (In + Gỗ Mica) In + Pha lê (Cộng thêm) (Cộng thêm)
15x20 20,000 70,000 70,000 150,000 150,000 30,000  
20x25 50,000 100,000 100,000 200,000 200,000 40,000  
20x30 50,000 100,000 100,000 200,000 200,000 40,000  
25x38 100,000 160,000 180,000 300,000 240,000 100,000  
30x40 120,000 240,000 250,000 320,000 320,000 150,000 100,000
30x45 120,000 240,000 250,000 320,000 320,000 150,000 100,000
35x50 140,000 260,000 280,000 560,000 560,000 170,000 100,000
40x60 180,000 340,000 360,000 440,000 440,000 200,000 150,000
50x75 240,000 450,000 480,000 660,000 660,000 250,000 150,000
60x90 320,000 650,000 700,000 800,000 800,000 300,000 200,000
70x110 400,000 850,000 880,000 1,000,000 1,000,000 350,000 200,000
80x120 500,000 1,000,000 1,100,000 1,600,000 1,600,000 950,000 200,000
90x120 500,000 1,000,000 1,100,000 1,800,000 1,800,000 1,000,000 200,000
100x150 600,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 1,200,000 200,000
120x180 1,000,000 2,000,000 2,400,000 3,000,000 3,000,000 1,400,000 200,000
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển và công treo khung ảnh

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ PHOTOBOOK, KỶ YẾU - CHẤT LIỆU GiẤY COUCHE
  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Thêm trang Công
Thiết kế
10 tờ
20 trang
15 tờ
30 trang
20 tờ
40 trang
25 tờ
50 trang
30 tờ
60 trang
35 tờ
70 trang
40 tờ
80 trang
45 tờ
90 trang
60 tờ
100 trang
+2 tờ
4 trang
(15x15) cm 380,000 400,000 430,000 460,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1,000,000 80,000 500,000
(15x20) cm 480,000 500,000 560,000 610,000 660,000 860,000 900,000 960,000 1,160,000 80,000 500,000
(20x20) cm 530,000 550,000 700,000 800,000 860,000 950,000 980,000 1,060,000 1,360,000 80,000 500,000
(20x25) cm 680,000 700,000 750,000 790,000 860,000 980,000 1,120,000 1,220,000 1,580,000 100,000 800,000
(20x30) cm 780,000 800,000 840,000 880,000 960,000 1,120,000 1,280,000 1,320,000 1,680,000 100,000 800,000
(25x25) cm 820,000 840,000 880,000 910,000 1,000,000 1,280,000 1,320,000 1,420,000 1,840,000 120,000 800,000
(25x35) cm 1,100,000 1,120,000 1,200,000 1,240,000 1,360,000 1,420,000 1,520,000 1,840,000 1,920,000 120,000 1,000,000
(30x30) cm 1,100,000 1,120,000 1,200,000 1,240,000 1,360,000 1,420,000 1,520,000 1,840,000 1,410,000 120,000 1,000,000
(30x40) cm 1,280,000 1,300,000 1,400,000 1,450,000 1,600,000 2,560,000 2,720,000 2,160,000 2,520,000 150,000 1,200,000
Giá bao gồm bìa cứng in hình kiểu tạp chí, Ruột giấy Couhe định lượng từ C150gram-C200gram - Cam kết không bay mầu
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển.
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ LÀM ALBUM - CHẤT LIỆU GiẤY ẢNH
Cỡ Album Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Công
Thiết kế
10 tờ
20 trang
15 tờ
30 trang
20 tờ
40 trang
25 tờ
50 trang
30 tờ
60 trang
35 tờ
70 trang
40 tờ
80 trang
45 tờ
90 trang
50 tờ
100 trang
+1 tờ
2 trang
(15x20) cm 500,000 600,000 720,000 840,000 960,000 1,080,000 1,200,000 1,320,000 1,640,000 100,000 500,000
(20x20) cm 600,000 700,000 860,000 1,020,000 1,180,000 1,340,000 1,500,000 1,660,000 1,820,000 100,000 500,000
(20x25) cm 700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 200,000 800,000
(20x30) cm 800,000 1,000,000 1,240,000 1,440,000 1,640,000 1,840,000 2,040,000 2,280,000 2,520,000 200,000 800,000
(25x25) cm 840,000 1,100,000 1,360,000 1,620,000 1,880,000 2,140,000 2,400,000 2,660,000 2,920,000 200,000 800,000
(25x35) cm 1,200,000 1,600,000 1,980,000 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 3,880,000 4,260,000 200,000 1,000,000
(30x30) cm 1,200,000 1,600,000 1,980,000 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 3,880,000 4,260,000 250,000 1,000,000
(30x40) cm 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,200,000 5,500,000 5,800,000 250,000 1,200,000
(35x35) cm 2,000,000 3,600,000 4,300,000 4,500,000 4,850,000 5,200,000 5,550,000 5,900,000 6,250,000 250,000 1,200,000
(35x50) cm 2,400,000 4,600,000 4,750,000 5,200,000 5,650,000 6,100,000 6,550,000 7,000,000 7,450,000 250,000 1,500,000
Sử dụng các loại giấy in ảnh cao cấp làm Album ảnh. Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển.

 

BẢNG GIÁ KHUNG ẢNH THỜ GỖ HƯƠNG
Cỡ Đơn có chân Đơn Treo Đôi có chân Đôi treo Công Lồng ghép Ghi chú
(Dạ hoặc Trơn) (Dạ hoặc Trơn) (Dạ hoặc Trơn) (Dạ hoặc Trơn) (In ảnh và Ép) (Phục chế ảnh khó)
10x15 280,000 260,000 560,000 520,000 100,000 Giá thỏa thuận
13x18 280,000 260,000 560,000 520,000 100,000 Giá thỏa thuận
15x20 320,000 300,000 650,000 600,000 120,000 Giá thỏa thuận
18x24 320,000 300,000 650,000 600,000 120,000 Giá thỏa thuận
20x25 350,000 320,000 700,000 640,000 150,000 Giá thỏa thuận
20x30 350,000 320,000 700,000 640,000 150,000 Giá thỏa thuận
25x35 480,000 450,000 960,000 900,000 250,000 Giá thỏa thuận
30x40 550,000 500,000 1,150,000 1,000,000 300,000 Giá thỏa thuận
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển

 

Tìm kiếm sản phẩm
Sản phẩm yêu thích
Giỏ hàng của bạn
Lên đầu trang
0913 398 168
zalo