BẢNG GIÁ IN ẢNH ÉP PLASTIC - KHUNG ẢNH
Cỡ ảnh Ảnh nhỏ Ảnh to Ép Plastic Cán lụa - UV Cán Mica Khung đặt Công Shop
Chưa Ép Đã Cán lụa (Chưa ảnh) (Cộng thêm)
T2 (4a 2x3) 20,000            
T3 (4a 3x4) 20,000            
T4 (4a 4x6) 20,000            
T5 (4a 5x5) 20,000            
T6 (2a 6x9) 20,000            
9X12 20,000   10,000 10,000 10,000    
10x15 10,000   10,000 10,000 10,000 45,000  
13x18 10,000   10,000 10,000 10,000 45,000  
15x21 10,000   10,000 10,000 10,000 45,000  
18x24 40,000   10,000 15,000 15,000 50,000  
20x25 40,000   10,000 15,000 15,000 50,000  
20x30 40,000   10,000 15,000 15,000 60,000  
25x38 90,000   10,000 20,000 20,000 250,000  
30x40   120,000 25,000 30,000 30,000 300,000 100,000
30x45   120,000 25,000 30,000 30,000 300,000 100,000
35x50   140,000 30,000 35,000 35,000 350,000 100,000
40x60   180,000 35,000 40,000 40,000 400,000 150,000
50x75   240,000 40,000 50,000 50,000 500,000 150,000
60x90   320,000 60,000 60,000 60,000 600,000 200,000
70x110   400,000 110,000 110,000 110,000 700,000 200,000
80x120   500,000 140,000 140,000 140,000 800,000 200,000
90x120   500,000 160,000 150,000 150,000 960,000 200,000
100x150   600,000 180,000 160,000 160,000 1,200,000 200,000
120x180   1,000,000 220,000 220,000 220,000 1,900,000 200,000
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển và công treo khung ảnh

 

BẢNG GIÁ ẢNH ÉP GỖ - MICA - PHA LÊ
Cỡ ảnh Giá In ảnh Ép gỗ Ép gỗ Mica Mica cao cấp Ép Pha lê Bọc phào Công Shop
(In + Cán lụa) (In + Ép Gỗ) (In + Gỗ Mica) (In + Gỗ Mica) In + Pha lê (Cộng thêm) (Cộng thêm)
15x20 20,000 70,000 70,000 150,000 150,000 30,000  
20x25 50,000 100,000 100,000 200,000 200,000 40,000  
20x30 50,000 100,000 100,000 200,000 200,000 40,000  
25x38 100,000 160,000 180,000 300,000 240,000 100,000  
30x40 120,000 240,000 250,000 320,000 320,000 150,000 100,000
30x45 120,000 240,000 250,000 320,000 320,000 150,000 100,000
35x50 140,000 260,000 280,000 560,000 560,000 170,000 100,000
40x60 180,000 340,000 360,000 440,000 440,000 200,000 150,000
50x75 240,000 450,000 480,000 660,000 660,000 250,000 150,000
60x90 320,000 650,000 700,000 800,000 800,000 300,000 200,000
70x110 400,000 850,000 880,000 1,000,000 1,000,000 350,000 200,000
80x120 500,000 1,000,000 1,100,000 1,600,000 1,600,000 950,000 200,000
90x120 500,000 1,000,000 1,100,000 1,800,000 1,800,000 1,000,000 200,000
100x150 600,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 1,200,000 200,000
120x180 1,000,000 2,000,000 2,400,000 3,000,000 3,000,000 1,400,000 200,000
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển và công treo khung ảnh

 

BẢNG GIÁ ALBUM
Loại Album Cài Loại Album Cài Hộp Loại Album Dán
Cài CP2 Cài CP3 Cài CP1 Hộp Cài CP2 Hộp Dán CP2 Dán CP2 Hộp Dán CP3 Hộp
20 ảnh 35,000 50,000 100 ảnh 200,000 250,000 10 lá - 40 ảnh 80,000    
40 ảnh 40,000 60,000 200 ảnh 250,000 320,000 15 lá - 60 ảnh 90,000    
60 ảnh 55,000 80,000 300 ảnh 300,000 350,000 20 lá - 80 ảnh 120,000   360,000
80 ảnh 75,000 90,000       25 lá - 100 ảnh 140,000   400,000
104 ảnh 100,000 110,000 Loại Cài CP6 Cài 6x9 30 lá - 120 ảnh 150,000   420,000
120 ảnh 120,000 120,000 40 ảnh 180,000   35 lá - 140 ảnh 160,000    
156 ảnh 130,000 130,000 60 ảnh   50,000 40 lá - 160 ảnh 180,000 280,000 450,000
200 ảnh 140,000 150,000 80 ảnh 230,000   50 lá - 200 ảnh 240,000 350,000  
256 ảnh 150,000 170,000              
304 ảnh 180,000 200,000              
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển.

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ PHOTOBOOK, KỶ YẾU - CHẤT LIỆU GiẤY COUCHE
  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Thêm trang Công
Thiết kế
10 tờ
20 trang
15 tờ
30 trang
20 tờ
40 trang
25 tờ
50 trang
30 tờ
60 trang
35 tờ
70 trang
40 tờ
80 trang
45 tờ
90 trang
60 tờ
100 trang
+2 tờ
4 trang
(15x15) cm 380,000 400,000 430,000 460,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1,000,000 80,000 500,000
(15x20) cm 480,000 500,000 560,000 610,000 660,000 860,000 900,000 960,000 1,160,000 80,000 500,000
(20x20) cm 530,000 550,000 700,000 800,000 860,000 950,000 980,000 1,060,000 1,360,000 80,000 500,000
(20x25) cm 680,000 700,000 750,000 790,000 860,000 980,000 1,120,000 1,220,000 1,580,000 100,000 800,000
(20x30) cm 780,000 800,000 840,000 880,000 960,000 1,120,000 1,280,000 1,320,000 1,680,000 100,000 800,000
(25x25) cm 820,000 840,000 880,000 910,000 1,000,000 1,280,000 1,320,000 1,420,000 1,840,000 120,000 800,000
(25x35) cm 1,100,000 1,120,000 1,200,000 1,240,000 1,360,000 1,420,000 1,520,000 1,840,000 1,920,000 120,000 1,000,000
(30x30) cm 1,100,000 1,120,000 1,200,000 1,240,000 1,360,000 1,420,000 1,520,000 1,840,000 1,410,000 120,000 1,000,000
(30x40) cm 1,280,000 1,300,000 1,400,000 1,450,000 1,600,000 2,560,000 2,720,000 2,160,000 2,520,000 150,000 1,200,000
Giá bao gồm bìa cứng in hình kiểu tạp chí, Ruột giấy Couhe định lượng từ C150gram-C200gram - Cam kết không bay mầu
Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển.
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ LÀM ALBUM - CHẤT LIỆU GiẤY ẢNH
Cỡ Album Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Giá  Công
Thiết kế
10 tờ
20 trang
15 tờ
30 trang
20 tờ
40 trang
25 tờ
50 trang
30 tờ
60 trang
35 tờ
70 trang
40 tờ
80 trang
45 tờ
90 trang
50 tờ
100 trang
+1 tờ
2 trang
(15x20) cm 500,000 600,000 720,000 840,000 960,000 1,080,000 1,200,000 1,320,000 1,640,000 100,000 500,000
(20x20) cm 600,000 700,000 860,000 1,020,000 1,180,000 1,340,000 1,500,000 1,660,000 1,820,000 100,000 500,000
(20x25) cm 700,000 900,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 1,700,000 1,900,000 2,100,000 2,300,000 200,000 800,000
(20x30) cm 800,000 1,000,000 1,240,000 1,440,000 1,640,000 1,840,000 2,040,000 2,280,000 2,520,000 200,000 800,000
(25x25) cm 840,000 1,100,000 1,360,000 1,620,000 1,880,000 2,140,000 2,400,000 2,660,000 2,920,000 200,000 800,000
(25x35) cm 1,200,000 1,600,000 1,980,000 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 3,880,000 4,260,000 200,000 1,000,000
(30x30) cm 1,200,000 1,600,000 1,980,000 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 3,880,000 4,260,000 250,000 1,000,000
(30x40) cm 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,200,000 4,800,000 5,200,000 5,500,000 5,800,000 250,000 1,200,000
(35x35) cm 2,000,000 3,600,000 4,300,000 4,500,000 4,850,000 5,200,000 5,550,000 5,900,000 6,250,000 250,000 1,200,000
(35x50) cm 2,400,000 4,600,000 4,750,000 5,200,000 5,650,000 6,100,000 6,550,000 7,000,000 7,450,000 250,000 1,500,000
Sử dụng các loại giấy in ảnh cao cấp làm Album ảnh. Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển.
Tìm kiếm sản phẩm
Sản phẩm yêu thích
Giỏ hàng của bạn
Lên đầu trang
0913 398 168
zalo